Valsts aizsardzības
loģistikas un iepirkumu centrs

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs īsteno pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību no iegāžu plānošanas līdz materiāltehnisko līdzekļu utilizācijai, tai skaitā centralizēto iepirkumu veikšanu Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu, kā arī Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.