Par mums

Open a link

E-adrese

Neizmanto e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju!

Kontakti trauksmes cēlējiem


pulkvežleitnants Rolands Moļņiks

Ģenerālinspekcijas nodaļas vadītāja vietnieks

67335252

trauksme@mod.gov.lv

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

 

Par aizsardzības nozares - komunikāciju ar trauksmes cēlējiem  - atbild Audita un inspekcijas departamenta Ģenerālinspekcijas nodaļa.

Trauksmes ziņojumus iesniedz saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu, papildus informācija atrodama Valsts kancelejā

Lai uzdotu jautājumus par trauksmes celšanu, lūdzam sazināties ar plt. Rolandu Moļņiku vai trauksmes cēlēju kontaktpunktu – Valsts kanceleju.

Personas datu aizsardzība

Personas datu apstrādes pārzinis ir “Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs”, Reģ. Nr. 40900035122, adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073, tālrunis: 68202600, e-pasts: pasts@valic.gov.lv.

Par jautājumiem vai neskaidrībām saistībā ar personas datu apstrādi lūgums sazināties ar VALIC datu aizsardzības speciālistu, sūtot jautājumus uz e-pastu: datuaizsardziba@valic.gov.lv.

 

Rekvizīti

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

Reģistrācijas Nr.: 40900035122

Adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV–1073

Tālrunis: 68202600

e-pasts: pasts@valic.gov.lv
e-pasts rēķiniem: rekini@valic.gov.lv
Valsts kase

Kods: TRELLV22

Konta Nr.: LV22TREL210069500300B