Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (VALIC) nodrošina pilnu individuālā ekipējuma loģistikas cikla pārvaldību no iegāžu plānošanas līdz materiāltehnisko līdzekļu utilizācijai, tai skaitā centralizēto iepirkumu veikšanu AM un NBS vajadzībām.