Covid-19 iepirkumi

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 25. panta pirmo daļu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs veic epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu (individuālie aizsardzības līdzekļi, medicīniskās ierīces un citas preces), kā arī minēto preču laboratorisko testēšanas pakalpojumu centralizētu iegādi. 

Iegādājamo epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu kategorijas un to apjomi noteikti 2021. gada 13. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 308 “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem”.

Covid-19 izplatības ierobežošanai nepieciešamo resursu klāstu un to nodrošinājumam izvirzāmos kritērijus, balstoties uz visu Covid-19 izplatības ierobežošanā iesaistīto institūciju prasībām, apkopo un nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests sadarbībā ar veselības nozares speciālistiem.

Informācija par aktuālajām iegādēm, noslēgtajiem līgumiem, bez atlīdzības īpašumā nodotajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem atrodama attiecīgajās sadaļās.

Noslēgtie līgumi

Informācija par Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra noslēgtajiem līgumiem ar komersantiem.

Bez atlīdzības īpašumā nodotie materiāli tehniskie līdzekļi

Informācija par bez atlīdzības īpašumā nodotajiem materiāli tehniskajiem līdzekļiem atbilstoši  Ministru kabineta 09.04.2020. rīkojuma Nr. 174 punktam 4.59.

Piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums Covid-19 laikā